FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
MN Up trend, D1 break trend, hình thành demand mới.
Mua tất cả vùng hợp lệ
Bình luận: Tăng vị thế Buy ở vùng hợp lệ

Bình luận