vegas9999

AUDJPY bearish mô hình vai đầu vai

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY bearish mô hình vai đầu vai