pvtai91

AUDJPY chờ tạo đỉnh 2 trên H1 ta bắt đầu bán xuống

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY chờ tạo đỉnh 2 trên H1 ta bắt đầu bán xuống

Bình luận