Orcinus_Trading

DAILY SCALP: AUDJPY

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sell AUDJPY risk 1%. Giá đã thiết lập đà giảm tốt. Canh bán khối lượng hợp lý.

Bình luận