Sinvestvn

Chờ SELL AUDJPY.

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Chờ tín hiệu SELL AUDJPY tại vùng kháng cự 75.00.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.