Sinvestvn

Chờ SELL AUDJPY.

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Chờ tín hiệu SELL AUDJPY tại vùng kháng cự 75.00.