totti4friend

AUDJPY,D: Breakout mô hình nhiều đỉnh?

FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Chào các bạn,

AUDJPY đang có tín hiệu break cản hổ trợ. Tôi dự đoán xu hướng sẽ tiếp tục đi xuống. Giờ thì chúng ta chờ đợi tín hiệu từ chối hồi giá rồi vào lệnh.

Chúng các bạn tuần mới có nhiều lệnh đẹp!!!