totti4friend

AUDJPY,D: Breakout mô hình nhiều đỉnh?

FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Chào các bạn,

AUDJPY đang có tín hiệu break cản hổ trợ. Tôi dự đoán xu hướng sẽ tiếp tục đi xuống. Giờ thì chúng ta chờ đợi tín hiệu từ chối hồi giá rồi vào lệnh.

Chúng các bạn tuần mới có nhiều lệnh đẹp!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.