URIFX

AUDJPY: Bán correction

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
31 lượt xem
0
D1: Đang trong giai đoạn kết thúc Wave 3.
H1: Giá Correction có dạng: ABC-X-ABC.

Plan: bán wave C cuối.