PKTeam

Canh sell AUDNZD

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Canh sell AN giá 1.07868. SL vùng 108471