SinvestFX

Chiến lược giao dịch AUDNZD 24/8

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Chiến lược giao dịch AUDNZD 24/8

Xu hướng: Cấu trúc xu hướng giảm H1 bị phá vỡ.

M15 tiếp tục phá vỡ cấu trúc giảm, sau khi phá đỉnh M15 giá đang tích luỹ trong tam giác. Xem hình dưới:

=> Buy breakout tam giác, SL #1.0414, TP1 #1.0536, TP2 #1.0606

===========
Chiến lược mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị giao dịch. Chúc anh em ngày giao dịch thành công! - ThangTran -

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.