FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự tại 1.0703 , nơi nó có khả năng đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại 1.0652