dinhchien

AUDNZD - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
- 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Daily: đã cho phép bán.
- H4: đang tạo hình 2 đỉnh.
- H1: divergence đánh xuống theo Daily.
Bình luận: