ngobao1975

AN đã hình thành VĐV, canh SELL

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá đã phá vỡ xu hướng giảm dài hạn D1 và đang kết thúc con sóng tăng, khi giá chạm về vùng kháng cự 1.061-1.066. Khả năng sẽ về test lại vùng hỗ trợ 1.042-1.046 (đây cũng là vùng tiếp giáp đường trendline giảm trước đó). Đã hình thành mô hình vai đầu vai tại H4. Giá đã đóng cửa dưới đường cổ. Có thể vào sell tại vị trí này, hoặc canh giá hồi lên thì sell xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.