QuoctoanFx

AUDNZD: Hình thành ý tưởng cho việc bán xuống.

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Trên phương diện kỹ thuật. AUDNZD đang tiếp điểm vùng kênh giảm giá xu hướng dài hạn của mình tại 1.0700.
Về cơ bản vùng kỹ thuật này đang cho thấy khả năng khá tốt cặp tiền này sẽ đảo chiều. ngoài ra thông tin từ việc NSW có các ca nhiễm COVID mới sẽ khiến AUD suy yếu trong ngắn hạn vì về cơ bản mặc dù nước này dập dịch khá tốt nhưng ngắn hạn vẫn sẽ tác động đến thị trường.
Phương án giao dịch tham khảo:
AUDNZD:
Sell 1.0684
Sl 1.0770
Tp: 1.0630
Tp2: 1.0580
Tp3: 1.0550
=======

Bình luận