FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Xu hướng trước đó AN là xu hướng giảm, giá đã phá vỡ key lever quan trọng của xu hướng giảm với cây nến thân đầy và xác nhận bởi cây nến tiếp theo.

Hiện tại giá đang hồi lại vùng giá thấp nhất , nơi bắt đầu cho đợt tăng trưởng mạnh với thân nến đóng đầy chứng tỏ đã có 1 lực mua rất mạnh đẩy giá lên.

BUY NOW giá 1.025

TP quanh khu vực đỉnh cũ

Hãy LIKE bấm FOLLOW để nhận phân tích mới mỗi ngày.
Nếu có gì thắc mắc hãy comment cho mình biết nhé.
👉 Kênh Channel mình cập nhật theo thị trường cho ae : t.me/+mxgzBMxei3hiZTM1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.