URIFX

AUDNZD: Mua impulse wave

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Nếu giá break vùng sideway này, chúng ta sẽ thấy một đợt tăng mạnh. Mình hy vọng sẽ break top để build channel mới.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chốt lệnh. có lẽ sẽ 1 đợt hồi giá.