URIFX

AUDNZD: Mua impulse wave

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Nếu giá break vùng sideway này, chúng ta sẽ thấy một đợt tăng mạnh. Mình hy vọng sẽ break top để build channel mới.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lệnh. có lẽ sẽ 1 đợt hồi giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.