ZEROOOO

Phân tích AUDNZD ngày 26/12/2018

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
W1 : xu hướng giảm
D1 : Giá phá vỡ cạnh dưới mô hình tam giác cân
H4 : xuất hiện mô hình tam giác giảm