maivanhai

AUDNZD đánh xuống

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Những gì hiện tại thị trường cho thấy xu hướng đang đi xuống. Cặp tiền này ưu tiên đánh xuống thời gian tới.