ngobao1975

Xu hướng AN từ 16/12

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AN đang trong xu hướng tăng. sóng hồi đã chạm trendline dưới và cho áp lực tăng tại vùng hỗ trợ. Chờ BUY và TP/ SL như trên chart.

Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ.
Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************