URIFX

@AUDNZD #Impulse wave => Cơ hội tăng 700 pips

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
hi all,

AUDNZD break channel rất mạnh. Trend còn có thể tăng cao trước khi có correction. An toàn nhất là chờ correction. Phân tích cấu trúc correction để vào lệnh Buy.

Mình sẽ theo dõi sát cặp này vì cơ hội rất rõ.

URI ,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.