URIFX

@AUDNZD #Impulse wave => Cơ hội tăng 700 pips

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
hi all,

AUDNZD break channel rất mạnh. Trend còn có thể tăng cao trước khi có correction. An toàn nhất là chờ correction. Phân tích cấu trúc correction để vào lệnh Buy.

Mình sẽ theo dõi sát cặp này vì cơ hội rất rõ.

URI ,