HHermes

AUDNZD đã hình thành form SHORT (theo chart)

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD đã hình thành form SHORT (theo chart)