asuss14

Xu hướng ANZD tuần sau

FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Chú ý mây, ngày 18_7 có gấp khúc đi lên, có thể có đỉnh tải điểm này, chờ PA.