URIFX

AUDNZD #BestTimeSetup => Mua vào khi đúng thời điểm.

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mình hy vọng giá sẽ giảm 1 đợt nữa để có thể mua vào ở mức giá tốt nhất.

Tips: sử dụng tính năng Alert của TW.

Regards,

URI .