FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Lực Buy đã yếu đi cùng vs xu hướng giảm trên D1, đây là cơ hội tốt để Sell