FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD CẬP NHẬT NGÀY 02/07/2019 - BUY
1. Khung Daily dự đoán đi mô hình dơi
2. MACD có tín hiệu đảo chiểu và đã tạo được mô hình ABC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.