OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Xu hướng đang là tăng vì vậy chúng ta canh mua vào như trên hình. Đặt 1 lệnh buy limit tại đường màu vàng. Đường màu xanh là đường hỗ trợ tiềm năng, giá đã chạm vào đây và bật lên một lần, cùng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục hồi về đây để chúng ta có cơ hội mua vào cho cặp tiền này.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.