OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Xu hướng đang là tăng vì vậy chúng ta canh mua vào như trên hình. Đặt 1 lệnh buy limit tại đường màu vàng. Đường màu xanh là đường hỗ trợ tiềm năng, giá đã chạm vào đây và bật lên một lần, cùng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục hồi về đây để chúng ta có cơ hội mua vào cho cặp tiền này.

Ý tưởng liên quan