Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 21/1 đến 4/2/2022. Cặp AUDNZD

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Hiện tại đang trong giai đoạn sóng chính, sóng đẩy số 3. Nên chỉ tập chung canh mua lên, tuyệt đối không bán ngược xu hướng.
Giao dịch đang hoạt động