FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD : Trong 1 xu hướng giảm , sóng hồi lên có xuất hiện 1 cây pinbar tai vùng kháng cự , Khung 4 h xu hướng tăng đã bị phá vỡ.
Đặt sl cách đỉnh pinbar 5-10 pips.
1 lệnh chỉ chiếm 1-2% tài khoản
Bài viết chỉ mang tính tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.