FSFI

AUDNZD- Cơ hội Bán ngắn trong ngày NGAY BÂY GIỜ!

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD hồi lên vùng kháng cự từ 1.06660- 1.06777 xuất hiện mô hình đỉnh đôi phân kỳ với RSI.
Với tôi đây là 1 cơ hội bán ngắn trong ngày.
Entry: 1.06593.
Stoploss: 1.06787.
Target 1 dự kiến: 1.06301.
Target 2 dự kiến: 1.05500.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đàu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.