FSFI

AUDNZD- Cơ hội mua ngắn hắn ngay bây giờ

Giá lên
FSFI Cập nhật   
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD- M15 đang đi ngang tại vùng hỗ trợ từ: 1.06800 đến 1.06680.
Tôi có cơ hội mua ngắn hạn bằng mô hình BAT.
Entry Limit: 1.06774.
Stoploss: 1.06665.
Target 1 dự kiến: 1.06900.
Target 2 dự kiến: 1.06985.
----
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro.
Bình luận:
Sau khi chạm target 1. Tôi sẽ kéo stoploss lệnh 2 lên điểm hòa vốn. Vậy là có 1 lệnh miễn phí để chạy mà không sợ mất tiền nếu thị trường đảo chiều.
---
Các bạn muốn trao đổi thêm kiến thức về giao dịch bằng mô hình Advanced pattern thì bấm follow mình nhé.
Xin cảm ơn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.