OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
- Daily đã tạo bearish Engulfing tại vùng cản mạnh; H4 phá vỡ trenline
- Sell limit theo supply zone H4
- Hoặc nếu giá xuống luôn thì sell stop dưới inside bar H4 (Rủi ro hơn)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.