Tony_Gao

Chiến lược tham khảo AUDNZD

Giá lên
Tony_Gao Cập nhật   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD trên khung Daily đang xu hướng tăng mạnh mục tiêu sẽ tiến về các mức quan trọng ở Fibo mở rộng cũng như các ngưỡng cản quan trọng,,, mục tiêu như hình...
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.