Tony_Gao

Chiến lược tham khảo AUDNZD

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD trên khung Daily đang xu hướng tăng mạnh mục tiêu sẽ tiến về các mức quan trọng ở Fibo mở rộng cũng như các ngưỡng cản quan trọng,,, mục tiêu như hình...
Giao dịch đang hoạt động

Bình luận