FXpro2019

AUDNZD - short

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Downtrend, short như hình