maivanhai

AUDNZD chờ tín hiệu đánh lên.

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
cặp tiền này đang trong xu hướng tăng trên dài hạn, Chờ sự kết thúc sóng hồi trên ngày và tìm tín hiệu đánh lên.