OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
42 lượt xem
1
audnzd phân tich xu hươngs giảm dài đã phá
1 laf giá phá trend giảm 2 là giá break lên khỏi kl giảm h4 xh giảm hiện tại là xh hồi, nó sex hồi về đâu
1 là về kl ht tăng khung D 2 là đáy xh giảm trước đó. canh tại hai vùng giá này có tín hiệu vao lệnh buy dài