AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH AUDNZD (D + W) - 15:50 (GMT+7) 14-12-2018

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá đã breakout đường trendline + Phá vỡ đường viền cổ mô hình 2 đỉnh. Chờ tín hiệu Price action để bán theo xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.