FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUD/NZD đã quay trở lại mức hỗ trợ cũ trên h4/d1 nay trở thành kháng cự mới, tạo mô hình giá tam giác và phá xuống dưới. Cơ hội tốt để vào lệnh với R;R tốt
Giao dịch đang hoạt động: Lệnh đi rất đẹp, TP 1 phần và rời SL về Break even, enjoy the profit !