tangvandong

cặp audnzd đang có xu hướng tăng giá

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Theo mình thấy ở đồ thị tuần giá đã vượt ngoài vùng dải bb ở tuần trước vào thứ 6 tuần trước giá đã bắt đầu hồi dần, xu hướng tháng vẫn nằm dưới đường ema 5 và đường trục dải bb, ace để ý có thể sell ngay vào thứ 2 tuần này hoặc chờ cho giá tăng vào thứ 2 rồi ngày thứ 3 chờ giá về hồi các vùng quá bán trên khung 1h có thể sell vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.