maivanhai

audnzd đánh xuống

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mô hình vai đầu vai đã phá vỡ hiện tại đang trong quá trình hồi. cùng với sự ủng hộ xu hướng ở khung lớn, ưu tiên đánh xuống cặp tiền này trong thời gian tới.