truongdaiduy

Bán ngắn hạn AUDNZD

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Đường dài AUD còn tăng mạnh, tuy nhiên AUD bị tin khá xấu ngày hôm qua dìm xuống. Cho nên mình đề nghị bán ngắn hạn cặp tiền này.