dinhchien

AUDNZD - Đoán tăng khung h1

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro.
- Chúc may mắn.