DatTong

AUDNZD, Dự đoán xu hướng trên D1 !

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD , Dự đoán xu hướng trên D1 !
Bình luận: Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận: Profit > 100pip, Take profit 1/2 volume !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Take profit ~ 200pip
Bình luận: continuous uptrend !