DatTong

AUDNZD, Dự đoán xu hướng trên D1 !

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD , Dự đoán xu hướng trên D1 !
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Profit > 100pip, Take profit 1/2 volume !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Take profit ~ 200pip
Bình luận:
continuous uptrend !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.