smallturtle

Chờ tín hiệu bán AUD/NZD

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUD/NZD tuần 7/3/2022
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc sóng tăng với động lượng yếu, giá đang tiếp cận vùng cản mạnh 1.08058
- Hỗ trợ gần nhất của phe mua hiện tại: 1.07196
- Hành động: Ưu tiên bán, theo dõi sự thay đổi cấu trúc biểu đồ sóng ngày, H4 để có kế hoạch vào lệnh bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.