URIFX

AUDNZD: Bán wave tiếp theo

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
D1: Chúng ta thấy giá tiếp cận biên dưới của Channel, giá phản ứng bằng pullback. Đây có thể là Wave cuối để rồi giá phá Channel Bull và giảm tiếp.

1h: khi xem giá 1 giờ, ta có thể thấy rõ Channel bị break. Correction ngay tại đây sẽ confirm giá Bear tiếp.

Plan: Bán ngày POC của ngày hôm nay cũng như trong Range POC của ngày 15/11.

Hy vọng nó go downnnnn!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.