PKTeam

Canh mua AUDNZD

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AN đang phản ứng với vùng Support + cạnh dưới của cái Loa Megaphone. Canh mua AN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.