ngobao1975

Xu hướng AN từ 20/5

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AN đã phá trendline giảm lớn, thị trường đang hình thành sóng hồi về vùng 50-61.8 và cũng test lại trendline tăng. Vẫn còn cơ hội để sell, TP và SL như trên chart.