NguyenThang33

Phân tích cặp AUDNZD - SHORT

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá của cặp đang thử nghiệm mức kháng cự tại 1.0876 (61.8% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracement ) Tại đấy, giá có thể đảo chiều và quay về mức hỗ trợ chính của cặp tại 1.0830 (61.8% Fibonacci retracement )