VuManhHa96

AS D1 buy

Giá lên
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
Xu hướng xuống
Vị trí hỗ trợ
Tín hiệu engulfing