Le_Thanh_Tung

Sell AUDSGD

Giá xuống
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
Như trong hình
xu hướng giảm, xuất hiện nến nhấn chìm
tỉ lệ RR = 1:3

Bình luận