mayquanxi

Anh em họ hàng của đồng bạc xanh đang rất yếu

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
-100pips, giá có thể sẽ phá vỡ mức hỗ trợ yếu 0.7633 trong vài ngày tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.