LiZiLong

AUD/USD 12/01/2022

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Xét trên h4 trend tăng vẫn đang được duy trì rất tốt
- H1 vừa pump 1 cây thẳng đứng với volume lớn. giá trên H1 hình thành đỉnh đáy rất đẹp.
----> chờ giá hồi lại, vào m15 quan sát nến ( điều kiện vào lẹnh khi giá hồi trong m15, thứ nhất momen gimr suy yếu, thứ 2 hình thành tranh chấp giữa bên mua và bên bán, thứ 3 khi có dấu hiệu bên mua thắng thế ta vào lệnh)
" Phải thật kỷ luật chờ giá hồi"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.